Valodas: 

Signalizācijas ierīkošana un apsardze

Kas ir centrālā diennakts tehniskā apsardze? 

Centrālā tehniskā apsardze visu diennakti ar signalizācijas un citu drošības ierīču starpniecību, seko līdzi notikumiem objektā, savukārt trauksmes gadījumā - nekavējoties ierodas operatīvās reaģēšanas grupa. 

Signalizācija sastāv no:

  1. apsardzes signalizācijas iekārtas: infrasarkanie kustību detektori, akustiskie stikla plīšanas un trieciena sensori, magnētiskie devēji, kā arī citi specializētie detektori, signalizācijas paneļa, signalizācijas tastatūras, trauksmes pogas.
  2. raidītāja, kurš nodod signālu uz Centralo Apsardzes pulti. Signāls var būt novadīts dažādos veidos (Radio kanāls, GSM kanāls, telefona līnija)
  3. centrālā apsardzes pults, kura darbojas nepārtrauktā režīmā 24 stundas diennaktī, un kurā tiek reģistrēti, analizēti, apstrādāti un Centrālās apsardzes pults arhīvā noteiktu laika periodu uzglabāti signāli no objektiem.

Signalizācijas iekārta tiek pieslēgta apsardzes pultij, kur pults operātori veic objekta diennakts monitoringu un vajadzības gadījumā, nosūta uz objektu operatīvās reaģēšanas grupu. 

Trauksme.

Trauksme - nesankcionēta iekļūšana objektā, vai tās mēģinājums. Par trauksmi uzskata arī tīšus vai netīšus signalizācijas iekārtu darbības traucējumus. Trauksmes gadījumā, uz apsardzes pulti nonāk signāls un nekavējoties uz objektu tiek nosūtīta operatīvās reaģēšanas grupa. 

Apsardzes kompānija EVOR.L nodrošina lielāko operatīvo grupu skaitu Rīgā, kā arī citur Latvijā.
Ierodoties apsargājamā objektā pēc trauksmes signāla saņemšanas, EVOR.L operatīvo reaģēšanas grupu darbinieki veic visus nepieciešamos LR tiesību normās paredzētos pasākumus klienta veselības, dzīvības un mantas aizsardzībai no prettiesiska apdraudējuma, aizturot likumpārkāpējus un nododot tos Valsts policijas darbiniekiem. 

Pašlaik Apsardzes kompānija EVOR.L   ekipāžas veic vidēji 150 izbraukumus uz trauksmēm diennaktī Latvijā, tai skaitā apkalpojot paaugstinātas riska grupas objektus: kafeinīcas, veikalus, bārus, spēļu zāles, nakts klubus. Palielinājās arī aizturēto skaits, 2008. gada laikā, Valsts Policijas darbiniekiem tika nodotas 450 aizturētās personas. 

Pēc klienta vēlēšanās ir iespēja aktivizēt sms un elektroniskā pasta saņemšanu par notikumiem objektā – atvēršanās, aizvēršanās, trauksme, iekārtas bojājums, elektrības padeves traucējums, u.c.. Pateicoties šim pakalpojumam, klientam ir pilna kontrole par notikumiem savā objektā 24. stundu garumā.

Papildus, EVOR.L Centrālā Apsardzes pults var veikt arī ugunsdrošības sistēmas novērošanu. Ja objektā nostrādā ugunsdrošības iekārta apsardzes ekipāža ierodas objektā, un vienlaikus operātori informē klientu un nepieciešamības gadījumā arī ugunsdzēsības un glābšanas dienestu par notikumu. 

Trauksmes (uzbrukuma) poga. 

Apsardzes kompānija EVOR.L  piedāvā saviem klientiem – kā juridiskām, tā arī fiziskām personām, papildus drošības risinājumu. Trauksmes pogas var būt kā stacionāri, tā arī pārnēsājami breloki.

Gadījumā, ja tiek nospiesta trauksmes poga, uz objektu nekavējoties tiek nosūtīta operatīvās reaģēšanas grupa.

Šis drošības risinājums ir optimāls objktiem kuri strādā 24 stundas diennaktī, kā arī paaugstinātās bīstamības objektos (nakts klubi, veikali, bāri, restorāni, kafeinīcas, lombardi, valūtas maiņas punkti, spēļu zāles)

Vēlamies piebilst, ka ar apsardzes sistēmu palīdzību var ne tikai novērst citu personu iekļūšanu objektā, bet arī novērst ugunsgrēku, ūdens noplūdes, gāzes noplūdes, perimetra bojājumus un citus negadījumus.

Tehniskais dienests.

Apsardzes kompānija EVOR.L  tehniskais personāls strādā 24 stundas diennaktī un nepieciešamības gadījumā ir gatavs ierasties objektā un novērst jebkurus apsardzes sistēmu traucējumus.

Kādēļ sava mājokļa un biroja apsardzi uzticēt EVOR.L?

Tāpēc, ka:

  • mūsu lielākā vērtība ir klienti un mēs pastāvīgi pilnveidojamies, lai sniegtu augstākās kvalitātes drošības pakalpojumus;
  • klienti ir apmierināti ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un iesaka EVOR.L arī saviem draugiem;
  • pie mums strādā pieredzējuši un kvalificēti speciālisti, kas Jums ieteiks optimālākos drošības risinājumus;
  • darbā izmantojam tikai mūsdienīgu un kvalitatīvu tehniku;
  • trauksmes gadījumā, mūsu operatīvās reaģēšanas grupu skaits ļauj ierasties klienta objektā dažu minūšu laikā;
  • kā papildus garantija klieta mantas drošībai kalpo civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.