Valodas: 

Ugundrošības signalizācijas

Ugunsdrošības signalizācija ir paredzēta, lai reģistrētu aizdegšanos apsargajamā objektā un paziņotu par to ar skaņas signāliem un signāla raidīšanai uz Centrālo Apsardzes Pulti.

Piedāvājam modernāko ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu:

  • projektēšanu;
  • montāžu;
  • uzstādīšanu un apkalpošanu 24 stundas diennaktī.