Valodas: 

Komanda

Apsardzes kompānija EVOR.L  fiziskās un operatīvās apsardzes pakalpojumus veic tikai pieredzējuši un licencēti darbinieki, kuri ir ļoti labi fiziski sagatavoti un regulāri papildina iemaņas tuvcīņā, šaušanā kā arī teorētiskās zināšanās. Nodarbības vada valsts institūciju (policijas, muitas u.t.t.) speciālisti un juristi.

Par EVOR.L fiziskās apsardzes darbinieku var kļūt tikai pēc ļoti rūpīgas pārbaudes, tāpat pretendentam ir jānokārto pārbaude fiziskajā sagatavotībā un šaušanā, bet gadījumā, ja potenciālais darbinieks iepriekš strādājis kādā citā apsardzes kompānijā, Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošajās iestādēs, Apsardzes kompānija EVOR.L  pieprasa rekomendācijas vēstuli un raksturojumu. Darbinieki pastāvīgi pilnveido savas iemaņas, piedaloties fiziskās sagatavošanas nodarbībās, kā arī tiesībzinību semināros.

Operatīvajās grupās strādājošajiem, izbraucot uz objektiem trauksmes gadījumā, jābūt gataviem aizturēt likumpārkāpējus, tāpēc mūsu apsardzes darbinieki regulāri papildina zināšanas tuvcīņā (nodarbības vada pankrationa cīņas meistars, Eiropas pankrationa centra viceprezidents Nikolajs Strigins), kā arī šaušanā, jo gadās, ka jāaiztur bruņoti noziedznieki. Tuvcīņas treniņi operatīvo vienību darbiniekiem ir obligāti, nodarbības notiek regulāri.

Ar mums drošāk! Tā ir Apsardzes kompānijas EVOR.L atbilde mūsu šodienas situācijai!